กลับหน้าแรก

คำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ    ประจำเดือน  เมษายน  2549

 

เพื่อปีแห่งการเจริญเติบโตอย่างมีชัยชนะและพัฒนา

 

[การประชุมระดับผู้นำสมาคมโซคาครั้งที่ 56 จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมผู้นำคณะผู้ใหญ่หญิงทั่วประเทศ ณ อาคารที่ระลึกมาคิงุจิ ในเมืองฮาชิโอจิ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีตัวแทนสมาชิกเอสจีไอจาก 20 ประเทศเขตแคว้นเข้าร่วมประชุม]

            ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่าน! ปีที่แล้วเป็นปีที่พวกเราได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ จงมาร่วมใจกันทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเจริญเติบโตอย่างมีชัยชนะและพัฒนาอีกปีหนึ่งนะครับ

            สำหรับสมาชิกเอสจีไอ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกับพวกเราในวันนี้

            ขอบคุณอย่างมากกับตัวแทนของแผนกศิลปะที่มาเข้าร่วมในวันนี้ด้วย ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้เห็นความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์ของพวกท่าน

 

มุ่งสู่การครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมโซคา

            ข้าพเจ้าได้รับเกียรติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกวีเอกโลก [รางวัลนี้ได้รับมอบจากสมาคมกวีโลก เมื่อเดือนสิงหาคม 1995] เมื่อจำนวนผู้นำทั้งหลายที่มีความชื่นชอบกวีนิพนธ์ ทั้งที่เขียนหรือชอบอ่าน มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว โลกของเราก็จะเป็นสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

            ก่อนอื่นในวันนี้ ข้าพเจ้าขอมอบโคลงให้กับสมาชิกคณะผู้ใหญ่หญิงและคณะยุวชนหญิง ดังนี้

                                    พระพุทธะ

                                    และเทพธรรมบาลทั้งหลายแห่งสรวงสวรรค์

                                    จะให้การยกย่องสรรเสริญและให้การปกป้อง

                                    สตรีผู้มีความศรัทธาอันเจิดจรัส

                                    ในฐานะสตรีแห่งชัยชนะ

                                    ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตของท่าน

                                    เพื่อคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่

                                    ท่านก็จะมีความสุขจากบุญกุศลชั่วนิรันดร์

                                    ดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมนิพนธ์

                                    งานเขียนที่ไม่มีวันตาย

                                    ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ยืนยันว่า

                                    ความสุขของสตรีนั้น

                                    จะได้รับการคุ้มครอง

                                    ไปตลอด 3 ชาติ

[อาจารย์อิเคดะได้มอบต้นฉบับของโคลงเหล่านี้ ให้กับหัวหน้าคณะผู้ใหญ่หญิง คุณโยโกะ ทาคายานางิ เลขานุการคณะผู้ใหญ่หญิง คุณชิโนบุ ซูงิโมโต และหัวหน้าคณะยุวชนหญิง คุณมิจึโกะ ทาเทโนะ ตามลำดับ ในที่ประชุม]

            สมาชิกคณะผู้ใหญ่หญิงที่สามัคคีกลมเกลียวกัน ภายใต้การนำของคุณทาคายานากิ ได้ลงมือกระทำอย่างกระตือรือร้น เพื่อมุ่งสู่การครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมโซคา (ในปี ค.ศ.2010)

            ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกท่าน เพียรพยายามในการอบรมบ่มเพาะสมาชิกคณะยุวชนหญิงให้มากขึ้นอีกในปีนี้

            ไม่มีประเทศใดหรือองค์กรใดสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง หากสตรีไม่ได้แสดงบทบาทอย่างมีพลังกระฉับกระเฉง ถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมของพวกเธอแล้ว ก็จะมีแต่ความเสื่อมถอยเท่านั้นที่รอเราอยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำลังเคลื่อนไหวไปสู่ยุคสมัยที่อัตราการเกิดลดน้อยลง การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของสตรีนั้น เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนา

            ดังนั้น ขอให้พวกเราจงร่วมใจกันให้การสนับสนุน และให้กำลังใจสมาชิกคณะยุวชนหญิงเป็นพิเศษด้วย

 

ความปรารถนาต่อการมีสุขภาพที่ดีและความสุขของสมาชิกทุกท่าน

            ขอให้เพื่อนสมาชิกทั้งหลายทั่วประเทศญี่ปุ่นมีความสุข มีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ยืนยาว ข้าพเจ้าใคร่ขอมอบโคลงให้กับแต่ละพื้นที่ดังนี้

                        แด่สมาชิกในคันไซ

                                    คันไซที่ยิ่งใหญ่

                                    คันไซที่มีชัยชนะตลอดกาล

                                    มีชัยชนะเหนือชัยชนะทั้งหลาย

                                    เป็นนักรบในแนวหน้าอยู่เสมอ

                                    แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลในญี่ปุ่น

                        แด่สมาชิกในฮอกไกโด

                                    สหายของข้าพเจ้าในฮอกไกโด

                                    ด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นหิมะ

                                    ขอให้มีชัยชนะในชีวิตนี้

                                    ขอให้มีความสุขกับชีวิตนี้

                        แด่สมาชิกในโทโฮขุ

                                    โทโฮขุที่ยิ่งใหญ่

                                    เป็นที่ที่พระพุทธะทั้งหลายมารวมตัวกันอย่างน่ายกย่อง

                                    เทพธรรมบาลทั้งหลายจากสรวงสวรรค์ต่างก็ให้การสรรเสริญ

                                    ต่อการก้าวหน้าอย่างแน่วแน่ของพวกท่าน

                                    ท่ามกลางพายุแห่งการใส่ร้ายป้ายสี

                        แด่สมาชิกในชูบุ

                                    สหายทั้งหลายในชูบุ

                                    หมู่ดาวแห่งศักยภาพที่เจิดจรัส

                                    จงเงยหน้าขึ้นมอง

                                    สรวงสวรรค์ที่เต็มไปด้วยดวงดาวต่าง ๆ

                                    และก้าวหน้าไปด้วยคำปฏิญาณ

                        แด่สมาชิกในชูโงขุ

                                    สหายทั้งหลายในชูโงขุ

                                    ขอให้ท่านประสบชัยชนะ   

                                    ให้เท่ากับความยิ่งใหญ่

                                    ของผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่

                                    ของประเทศจีน

                        แด่สมาชิกในชิโกกุ

                                    สหายทั้งหลายในชิโกกุ

                                    โบกธงให้สูง

ธงอันยิ่งใหญ่แห่งความยุติธรรม

                                    ยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจด้วยเจตนารมณ์

                                    ของแชมเปี้ยนแห่งชัยชนะ

                        แด่สมาชิกในกิวชิว

                                    สหายทั้งหลายในกิวชิวที่ยิ่งใหญ่

                                    เทพธรรมบาลทั้งหลายจากสรวงสวรรค์

                                    จะให้การปกป้อง

                                    อย่างกระฉับกระเฉง

                                    และเฝ้ามองพวกท่านอยู่

                        แด่สมาชิกในโอกินาวา

                                    ข้าพเจ้าขอสรรเสริญต่อเกียรติยศ

                                    ของสหายทั้งหลายในโอกินาวา

                                    ผู้บุกเบิกหนทางแห่งชัยชนะ

                                    ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ

                                    ให้กับสมาชิกทั่วประเทศญี่ปุ่นเสมอมา

[อาจารย์อิเคดะมอบต้นฉบับของโคลงเหล่านี้ ให้กับตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ภายหลังการประชุม ท่านได้แก้ไขโคลงที่มอบให้กับกิวชิวและโอกินาวาอีกครั้ง โคลงข้างต้นนี้คือ โคลงที่ได้รับการแก้ไขแล้ว]

            ขอบคุณที่อุตส่าห์เดินทางมาเป็นระยะทางไกล เพื่อมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอให้ร่วมกันทำงานหนักด้วยกันอีกครั้งในปีนี้นะครับ

 

ตำแหน่งหน้าที่ในสมาคมโซคา เป็นตำแหน่งหน้าที่แห่งความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

            ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว หลาย ๆ พื้นที่ในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอกไกโด โทโฮขุ ชินเอะจึ โฮขุริขุ และชูโงขุ ต้องเผชิญกับหิมะที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ และสำหรับสมาชิกของเราที่กำลังต่อสู้กับหิมะที่ตกหนักในที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดอาคิตะ นิอิงาตะ และฟุคุอิ กรุณารับทราบไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานและคิดถึงทุกท่านอยู่ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านผู้ซึ่งเดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นกัน ถึงแม้จะต้องล่าช้าไป เนื่องจากหิมะหรือมีความไม่สะดวกต่างๆ ข้าพเจ้าทราบมาว่า คุณโทโมโกะ อิวายะ หัวหน้าคณะผู้ใหญ่หญิงของจังหวัดอาคีตะ ซึ่งทำกิจการร้านเบเกอรีนั้น ต้องใช้เวลาถึง 2 วันเต็มในการเดินทางมาที่นี่ ขอบคุณมากครับ

            ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ข้าพเจ้าได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งใหญ่และเล็ก เกี่ยวกับสมาชิกของพวกเรา ถ้ามีอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดขึ้น ข้าพเจ้าก็จะทราบว่ามันเกิดขึ้นที่ใด ข้าพเจ้าทราบว่าใครบ้างที่อยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ และเขามีสภาพอย่างไร รายงานต่าง ๆ หลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่เช้าจนดึก หลายต่อหลายครั้ง รายงานนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องลุกขึ้นมาจากเตียงในตอนกลางดึก เพื่อมาสวดไดโมขุ

            ตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในสมาคม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะหรือชนชั้น ดังเช่นที่เราเห็นกันในสังคมทั่วไป ผู้นำที่แท้จริงของสมาคมโซคา ก็คือบุคคลที่รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ ทำงานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเพื่อความสุขของสมาชิกทั้งหลาย และเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเป็นอันขาด

 

ความเพียรพยายามอย่างน่ายกย่องเพื่อธรรมมหัศจรรย์

            พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “เรื่องการดำเนินชีวิตของอาตมาที่เขามิโนบุ ท่านได้ให้คนเดินทางฝ่าหิมะเพื่อมาเยี่ยมอาตมา ความจริงใจของท่านนั้น แน่นอนว่าจะต้องได้รับการยอมรับจากสัทธรรมปุณฑริกสูตรและนางยักษ์ทั้งสิบ” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า891) เมื่อข้าพเจ้าได้รับทราบเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากหิมะตกหนักนั้น ข้าพเจ้าก็นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาทันที

            การเดินทางบุกบั่นท่ามกลางหิมะตกเพื่อธรรมมหัศจรรย์นั้น หากพิจารณาถึงรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลของพวกเราในปัจจุบัน สิ่งนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับความเพียรพยายามอย่างเอาจริงเอาจังของพวกเรา ในการให้คำชี้นำและส่งเสริมกำลังใจในการศึกษาพุทธธรรมร่วมกันกับผู้อื่น และขยันขันแข็งในการติดต่อสื่อสารและรายงาน

            พระนิชิเร็นไดโชนินให้การยกย่องอย่างมากกับการอุทิศตนเช่นนี้ โดยกล่าวกับผู้รับจดหมาย(ซึ่งเป็นลูกศิษย์คือ ท่านมะจึโนะ โระขุโร ซาเอมน)ว่า ท่านขอบคุณในความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจของเขา เช่นเดียวกัน พระนิชิเร็นไดโชนินก็กำลังยกย่องสรรเสริญพวกท่านทุกคนอย่างจริงใจ สำหรับการอุทิศตนเพื่อความเพียรพยายามต่าง ๆ บุญกุศลของพวกท่านนั้นมากเกินกว่าจะวัดได้

            แน่นอนว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านทุ่มเทมากจนเกินไป หรือทำให้อยู่ในภาวะเสี่ยง ข้าพเจ้าขอเรียกร้องหัวหน้าทั้งหลายไม่ให้เรียกร้องสมาชิกอย่างไม่มีเหตุผล แต่ควรให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลัก

            ข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างหมดหัวใจ เพื่อความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกของเรา ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีหิมะตกหนัก

 

ศิลปะและการศึกษา

            ตัวแทนของกลุ่มปัญญาชนแห่งมหาวิทยาลัยโซคา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเก่าของสถาบันการศึกษาโซคาผู้ซึ่งมีบทบาทในแวดวงการศึกษานั้น ก็มาอยู่กับพวกเราที่นี่ในวันนี้ด้วย ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้พบกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานาน ขอบคุณมากครับที่มาร่วมประชุมด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะฝึกปรือความสามารถต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นในฐานะของผู้นำผู้แบกรับภาระด้านการศึกษาของโซคา และโลกของการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

            ท่านรอแมง รอล์ลังด์ (Romain Rolland : ค.ศ.1866-1944) นักเขียนชาวฝรั่งเศส เขียนไว้ว่า “ศิลปะ ให้คุณค่ากับชีวิตอย่างมากมายหลายร้อยเท่า มันทำให้ชีวิตเข้มแข็งขึ้น ใหญ่โตขึ้นและดีขึ้น” สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงก็คือสมาชิกของฝ่ายศิลปะ พวกเขาเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าและเป็นผู้ถือธงแห่งวัฒนธรรม ขอให้พวกเราให้การสนับสนุนกับพวกเขาด้วยครับ ท่านโรเบิร์ต ชูมานน์ (Robert Schumann : ค.ศ.1810-1856) นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันกล่าวว่า “มันเป็นหน้าที่อันสูงส่งของศิลปิน ในการที่จะส่องแสงสว่างลงไปในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์” ข้าพเจ้าขอมอบคำกล่าวเหล่านี้ให้กับสมาชิกของแผนกศิลปะด้วยครับ

            ท่านปาจิน (Ba Jin : ค.ศ.1904-2005) นักเขียนชาวจีน เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว เราได้พบกัน 4 ครั้งและได้สนทนากันในประเด็นต่าง ๆ มากมาย ท่านเป็นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่น ในการสนทนากันครั้งหนึ่ง ท่านกล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการศึกษาก็คือ การเปลี่ยนแปลงบุคคลให้มีบุคลิกลักษณะที่ดีขึ้น และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้น

            อาจารย์จึเนะซาบุโร มาคิงุจิ นายกสมาคมโซคาคนแรก ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “เราจะต้องมีความอดทนต่อภาระหน้าที่ทางด้านการศึกษา ถ้าเมล็ดพันธุ์ได้รับการเพาะแล้ว แน่นอนว่ามันก็จะงอกงามเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ สิ่งสำคัญก็คือการสร้างประเพณี (ทางการศึกษา) ขึ้นมาอย่างช้า ๆ และมั่นคง” ข้าพเจ้าใคร่ขอมอบคำกล่าวเหล่านี้ให้กับสมาชิกทั้งหลายซึ่งเป็นนักการศึกษา

 

ความเข้มแข็งของคณะยุวชนหญิงมีความสำคัญยิ่งต่อการเติบโตในอนาคต

ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่อีกครั้งกับสมาชิกของเราในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

            ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกแผนกศิลปะ สำหรับกิจกรรมและการพัฒนาที่ควรค่าแก่การชื่นชมของพวกเรา ข้าพเจ้าและภรรยาชื่นชมในความเพียรพยายามของพวกท่านมาตลอด ท่านมีเพื่อนสมาชิกผู้ติดตามผลงานมากกว่า 10 ล้านคน ขอให้พยายามต่อไปในปีนี้นะครับ

            ข้าพเจ้าสวดอธิษฐานเพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปีนี้ ของบรรดาสมาชิกที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกของกีฬาด้วยเช่นกัน ขอให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดี ให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนมากกว่าทุกเรื่องนะครับ

            และขอแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นยุคใหม่อันสดใสของคณะยุวชนหญิง ถึงเวลาของพวกคุณแล้ว

            ขอให้พวกเราร่วมมือกันทำให้สมาคมโซคาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสร้างเส้นทางที่สดใสเปี่ยมด้วยความหวังสู่อนาคต โดยการให้ความสำคัญกับคณะยุวชนหญิง สิ่งนี้คือความปรารถนาอย่างแท้จริงของข้าพเจ้า ขอให้ยุวชนหญิงของพวกเราทั้งหมด เติบโตบนเส้นทางแห่งความสุขด้วยความสดใสร่าเริงและเปี่ยมด้วยพลัง

            ในธรรมนิพนธ์ฉบับหนึ่ง พระนิชิเร็นไดโชนินได้กล่าวยกย่องความศรัทธาที่จริงใจของอุบาสิกาท่านหนึ่ง โดยกล่าวว่า การทำบุญถวายที่เธอได้อุทิศเพื่อธรรมมหัศจรรย์นั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นการทำบุญถวายต่อพระพุทธะจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน การกระทำของเธอเปรียบเสมือนประกายไฟเล็ก ๆ ที่อาจกลายเป็นไฟลามทุ่งได้เพียงชั่วพริบตา พระนิชิเร็นไดโชนินยังกล่าวอีกว่า ในขณะเดียวกัน เธอก็สามารถนำพาบุญกุศลมากมายเหลือคณานับ มาให้บิดามารดา และญาติมิตรอันเป็นที่รักทั้งหลาย รวมทั้งบุคคลอื่นอีกมากมายนับไม่ถ้วนด้วย (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 533)

            บุญกุศลของพวกเราทุกคน ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตของตนเองอย่างจริงจังเพื่อการทำงานเผยแผ่ธรรม และความสุขของผู้คนนั้น ยิ่งใหญ่มหาศาลไม่มีที่เปรียบ

            สมาชิกคณะยุวชนหญิงของพวกเรา มีจิตใจคิดถึงความสุขของผู้อื่น บอกเล่าเกี่ยวกับพุทธธรรมให้แก่เพื่อน ๆ เยี่ยมเยียนและส่งเสริมกำลังใจเพื่อนสมาชิก สำหรับปัจจุบันนี้ ไม่ใช่งานที่ทำได้ง่าย ๆ  ต้องอาศัยความกล้าหาญและการฝึกฝน ความเพียรพยายามของพวกเธอนั้นน่าชื่นชมอย่างแท้จริง

 

พลังอันไม่มีขีดจำกัดของยุวชนหญิง

พลังของยุวชนหญิงนั้นไม่มีขีดจำกัด

            ยกตัวอย่าง สมาชิกยุวชนหญิงที่แต่งงานและสร้างครอบครัวของตนเองนั้น ได้ทำแบบอย่างด้านความศรัทธาอันยอดเยี่ยมให้แก่สามี ลูก ๆ และญาติพี่น้อง พวกเธอได้รับการชื่นชมจากบุคคลรอบข้าง เป็นการสร้างความเข้าใจและเชื่อถือในกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อการเผยแผ่ธรรมของสมาคมให้กับบุคคลภายนอก และพวกเธอยังเป็นกำลังสำคัญที่จะนำครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักไปสู่ทิศทางของความสุขและความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

            สมาคมโซคาได้เจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์และมั่นคงของสตรี พวกเราจะต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงนี้ จะต้องไม่ดูถูกหรือมองว่าสตรีด้อยกว่า ข้าพเจ้าหวังว่า ผู้นำฝ่ายชายทุกคนจะสวดอธิษฐานอย่างเข้มแข็งเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความสุขของสมาชิกฝ่ายยุวชนหญิง หากเราสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของคณะยุวชนหญิง สมาคมก็จะเติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงในอนาคต ความแข็งแกร่งของคณะยุวชนหญิงคือความแข็งแกร่งของสมาคม นี่คือสูตรสำเร็จที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

            ปีนี้ อาคารยุวชนหญิงโซคาที่รอคอยมานานก็จะเสร็จสมบูรณ์ (อาคารนี้ตั้งอยู่ในชินาโนะมาจิ จะกำหนดเปิดในฤดูใบไม้ผลิปี 2006) ภรรยาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ารอคอยการเปิดอาคารด้วยใจจดจ่อ และข้าพเจ้าได้รับรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอยู่เสมอ

            การให้อิสระแก่สมาชิกฝ่ายยุวชนหญิง ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ธรรมตามที่พวกเธอต้องการนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

            อาจารย์โทดะสอนว่า การเพิ่มจำนวนสมาชิกของฝ่ายยุวชนหญิง เป็นการเปิดหนทางไปสู่ชัยชนะชั่วนิรันดร์ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล และเป็นการเปิดประตูไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสมาคมต่อไป

            สมาชิกคณะยุวชนหญิง ขอให้พวกเธอพยายามทำสุดความสามารถนะครับ

            และขอให้พวกเราทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนยุวชนหญิง ที่ต่างเพียรพยายามทำงานเพื่อการปฏิวัติคณะยุวชนหญิงด้วย

 

ความทรงจำที่ประทับใจเกี่ยวกับการเรียนรู้จากอาจารย์โทดะ

            พระนิชิเร็นไดโชนินได้ให้ความยกย่องเป็นอย่างสูงต่อศิษย์สตรีของท่าน และกล่าวชมเชยความศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจของพวกเธออย่างมากมาย อาจารย์โทดะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ตอนที่ท่านให้คำบรรยายแก่ข้าพเจ้า

            ในช่วงที่ข้าพเจ้าศึกษาเล่าเรียนกับท่านในตอนเช้านั้น อาจารย์โทดะไม่เพียงแต่จะสอนข้าพเจ้าในเรื่องธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนินเท่านั้น ท่านยังสอนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อีกมากมาย ในวันอาทิตย์ท่านจะบอกให้ข้าพเจ้าไปที่บ้านของท่านเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อ บางครั้งท่านก็แสดงความขอบคุณที่ข้าพเจ้าอุตสาห์เดินทางไปที่บ้านท่าน โดยการทำอาหารให้ข้าพเจ้ารับประทานอีกด้วย

อาจารย์โทดะมักจะให้ข้าพเจ้าติดตามท่านไปด้วยในทุกหนทุกแห่ง ท่านเข้มงวดกวดขันกับการอ่านหนังสือของข้าพเจ้ามาก ท่านมักจะถามข้าพเจ้าเป็นประจำเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเล่มที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านอยู่ หากข้าพเจ้าไม่ได้อ่านหนังสืออย่างละเอียด และพยายามคิดหาคำตอบเอาเองแล้ว ท่านจะต้อนข้าพเจ้าจนจนมุมในทันที ท่านเป็นคนที่มีญาณรับรู้พิเศษที่เยี่ยมยอด

 

การมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นของผู้ใหญ่หญิง

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้ใหญ่หญิงที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งในปีนี้จะฉลองครบรอบการก่อตั้ง 55 ปี (วันที่ 10 มิถุนายน)

            ขณะนี้ ข้าพเจ้ากำลังเข้าร่วมการสนทนากับนักปรัชญาชาวอินเดีย ดร.เอ็น. ราชากฤษนัน (Dr.N. Radhakrishnan)

[หัวข้อ “มุ่งสู่ศตวรรษแห่งมนุษยชาติ-ปรัชญาและการศึกษาของอินเดีย” บทสนทนาจะเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารโทได ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการศึกษาของสมาคมโซคา ฉบับเดือนกุมภาพันธ])

            ในบทสนทนาของเรา ดร.ราชากฤษนัน ตั้งข้อสังเกตว่า การต่อสู้เพื่อเอกราชโดยไม่ใช้ความรุนแรงของ ท่านมหาตมะ คานธี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะนั้น เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของผู้นำสตรีที่กล้าหาญจำนวนมากมาย ดร.ราชากฤษนัน แสดงความหวังอย่างสูงในการเคลื่อนไหวของสมาคมโซคา โดยกล่าวว่า ท่านรู้สึกมั่นใจว่า ถ้าหากคานธียังคงมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะเข้าใจและชื่นชมในความพยายามของสมาคมโซคาด้วยเช่นกัน

[ดร.ราชากฤษนันกล่าวว่า “มนุษยชาติควรจะขอบคุณท่าน(อาจารย์อิเคดะ)ตลอดกาล สำหรับการให้ความสำคัญในการนำสตรีมาเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัติมนุษย์ใหม่ ที่พวกท่านกำลังมุ่งไป”]

            ทำไมสตรีชาวอินเดียจำนวนมาก ต่างพากันมาอยู่เคียงข้างท่านมหาตมะ คานธี โดยไม่ใส่ใจต่อความยากลำบากที่พวกเธอจะต้องเผชิญในระหว่างการต่อสู้ ดร.ราชากฤษนันกล่าวถึงข้อคิดเห็นของภรรยาท่านคานธี คุณคัสเตอบา ที่กล่าวว่า ผู้หญิงเข้าใจคานธีดีกว่าผู้ชาย

            หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้หญิงสามารถชื่นชมความยิ่งใหญ่ของท่านได้ ในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของใครนอกจากตนเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้ชายจึงชอบชิงดีชิงเด่นกัน ผู้ชายมักจะมีอัตตาสูงซึ่งพวกเขารู้สึกว่าจะต้องปกป้องตนเอง นี่เป็นความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีสถานะทางสังคมหรือประสบความสำเร็จอย่างสูง นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษย์มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 

ปัญญาและความเอื้ออาทรของสตรี

            ดร.ราชากฤษนัน คิดว่า ปัญญาและความเอื้ออาทรของผู้หญิง เป็นเสมือนความหวังเพื่ออนาคตของโลก

            การที่พวกเรามีสมาชิกคณะยุวชนหญิงและคณะผู้ใหญ่หญิงในสมาคม จึงมีความหมายมากมายเหลือเกิน พวกเธอต่อสู้ในการเผยแผ่ธรรมไพศาลหนักกว่าพวกผู้ชาย พวกเธอช่างสูงส่งและควรค่าแก่การยกย่อง พวกเราต้องเห็นคุณค่าและให้การเคารพพวกเธออย่างจริงใจ นี่คือกุญแจไปสู่การเติบโตก้าวหน้าของการเคลื่อนไหวของพวกเราในอนาคต มิฉะนั้น การเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแผ่ธรรมก็จะหยุดชะงัก

            ดร.ราชากฤษนัน ทราบดีว่า ข้าพเจ้าอุทิศชีวิตเพื่อสร้างศตวรรษแห่งชีวิต ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความเข้าใจในความเพียรพยายามของข้าพเจ้า การต่อสู้อันต่อเนื่องของข้าพเจ้า ภายใต้การนำของอาจารย์โทดะ ตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ 19 ปี ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของข้าพเจ้า

            ดร.ราชากฤษนัน ยังกล่าวต่อไปอีกว่า การบรรลุถึงศตวรรษดังกล่าว “ขึ้นอยู่กับการเผยแพร่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักของแม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรักความเข้าใจในครอบครัว ไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง” ข้าพเจ้าเชื่อว่า นี่คือคำพูดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

            พวกเราจะสามารถเผยแพร่ “จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความรักของแม่” ได้อย่างไร แน่นอนว่า การทำงานเพื่อการเผยแผ่ธรรมของคณะยุวชนหญิงและผู้ใหญ่หญิงนั้น ได้ครอบคลุมถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว พลังของพวกเธอสามารถกำหนดชะตากรรมของประเทศและโลกของเราได้ ดังนั้น พวกเราต้องเห็นคุณค่าและสนับสนุนพวกเธอให้มากกว่านี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้นำทุกคนให้ความสำคัญกับเป้าหมายนี้ด้วย

            ผู้ชายจะต้องไม่หยิ่งยโส หรือวางตัวเหนือผู้หญิง นิสัยเช่นนี้ อภัยให้ไม่ได้

            ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกคณะผู้ใหญ่หญิงและยุวชนหญิงอีกครั้งหนึ่ง สำหรับความพยายามอันต่อเนื่องของพวกท่านทั้งหลาย

นักคิดชั้นนำของโลกทั้งหลาย อย่างเช่น ดร.ราชากฤษนัน ก็กำลังเฝ้ามองด้วยความคาดหวังอย่างสูงต่อคณะแชมเปี้ยนสตรีโซคา ผู้มีชีวิตที่น่านับถือและสง่างาม คณะสตรีของสมาคมโซคาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของการทำงาน เพื่อสันติภาพและความสุขของมนุษย์อย่างแท้จริง

ขอให้พวกเราสนับสนุนและอธิษฐานอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จของการประชุมรวมของคณะผู้ใหญ่หญิง ที่กำลังจะจัดขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นในเดือนนี้กันเถอะครับ

 

หัวใจของสมาคมโซคาคือจิตใจแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง

ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ คณะยุวชนชายก็จะฉลองครบรอบ 55 ปี ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

            วันนี้เมื่อ 55 ปีก่อน วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1951 เพียงไม่กี่วันหลังวันครบรอบวันเกิดปีที่ 23 ของข้าพเจ้า อาจารย์โทดะเรียกข้าพเจ้าไปที่บ้านของท่านราวๆ เที่ยงวัน

            ในขณะนั้น ธุรกิจของท่านกำลังประสบปัญหาทางการเงิน รัฐบาลสั่งระงับการดำเนินกิจการของท่านตั้งแต่ฤดูร้อนปีก่อน บุคคลที่อาจารย์โทดะเคยมอบความเมตตาให้ กลับละทิ้งท่านไปทีละคนๆ  เมื่อธุรกิจของอาจารย์ประสบปัญหา คนอกตัญญูบางคนถึงกับใช้คำพูดหยาบคายด่าทอท่าน ก่อนที่จะจากไป

            ข้าพเจ้าเพียงลำพังคนเดียวเท่านั้น ที่ยังคงอยู่เคียงข้างท่าน แม้ในเวลานั้นข้าพเจ้าจะอายุยังน้อย แต่ก็ทำงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของท่าน บ่อยครั้งต้องอดทนกับคำวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นของเจ้าหนี้ ในช่วงเดือนท้าย ๆ ข้าพเจ้าไม่มีเงินเดือน และต้องทนหิวอยู่บ่อยครั้ง สถานการณ์แย่ลงเนื่องจากสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงของข้าพเจ้า ช่วงนั้น ข้าพเจ้าต่อสู้ดิ้นรนอย่างที่สุดเพื่อหาทางออก ข้าพเจ้าพยายามสวดไดโมขุอย่างจริงจัง ในเวลากลางคืนก็อ่านธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน

            ในที่สุด หลังจากที่อาจารย์โทดะได้ใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ท่านก็ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของสมาคมโซคา [ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรในสมัยนั้น ท่านประกาศลาออกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1950]

            ด้วยความสับสนและยุ่งยากใจ ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรดี ข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์โทดะว่า “ถ้าหากอาจารย์ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปแล้ว แปลว่าผู้อำนวยการคนต่อไปจะต้องเป็นอาจารย์ของผมด้วยหรือครับ” ท่านตอบว่า “ไม่ใช่ ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ให้อะไรแก่เธอเลย นอกจากความยากลำบาก แต่ฉันก็ยังคงเป็นอาจารย์ของเธอ” นี่คือภาพที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเลือนจากชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าไม่ชอบพูดถึงเรื่องของตัวเอง แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับยุวชน ผู้ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของสมาคม พวกเขาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าต้องการจะเล่าเรื่องราวบางอย่างในอดีตให้พวกเราฟังในวันนี้          

 

จิตใจแห่งอาจารย์กับศิษย์ที่แท้จริง

            อย่างไรก็ตาม วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1951  เมื่อ 55 ปีก่อน ข้าพเจ้าได้ไปที่บ้านอาจารย์โทดะ ปกติอาจารย์มักจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นอันไร้ขีดจำกัด แต่ในวันนั้น ท่านกลับดูเหน็ดเหนื่อยและค่อนข้างอ่อนล้ามาก ธุรกิจของท่านถดถอยลงจนกระทั่งเลวร้ายที่สุด และสถานการณ์ดำเนินมาถึงขั้นวิกฤติ สีหน้าของท่านดูเคร่งเครียด ผู้ที่อยู่ในห้องกับอาจารย์และข้าพเจ้า มีเพียงภรรยาของอาจารย์โทดะเพียงคนเดียว

            ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเธอ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ฉันอยากให้เธอรับช่วงดูแลสมาคม และธุรกิจทุกอย่างต่อจากฉัน เธอจะทำเพื่อฉันได้หรือไม่” ท่านกล่าวอย่างหนักแน่นต่อไปอีกว่า “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ถ้าเธอและฉันทำภาระหน้าที่ในชาตินี้สำเร็จ การเผยแผ่ธรรมไพศาลซึ่งเป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตาม เธอจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง และมุ่งมั่นเพื่ออนาคตของสมาคม” ข้าพเจ้ารับฟังและยึดถือคำพูดของท่านอย่างจริงจัง เสมือนหนึ่งพินัยกรรมหรือคำสั่งเสียสุดท้ายของท่าน

            ในสมุดบันทึกของข้าพเจ้าสำหรับเย็นวันนั้น ข้าพเจ้าได้บันทึกด้วยแรงบันดาลใจ จากจิตวิญญาณพ่อลูกที่เป็นตำนานศักดินาญี่ปุ่นโบราณ [เรื่องของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ คุสุโนกิ มาซาชิเกะ และลูกชาย มาซาจึระ ผู้สืบทอดการต่อสู้จากผู้เป็นพ่อ]

“อาจารย์โทดะเปรียบได้กับท่านมาซาชิเกะ และข้าพเจ้าเป็นเสมือนท่านมาซาจึระ ภรรยาอาจารย์โทดะ มิอาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลือนความรู้สึก ความตึงเครียด น้ำตา การสำนึกรู้ถึงภาระหน้าที่แห่งชะตากรรมร่วมกัน และคุณค่าของชีวิต ดังที่ข้าพเจ้ารู้สึกในวันนี้ อาจารย์ได้ตกลงใจให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สืบทอดของท่าน

ปีแห่งมรสุมเริ่มต้นขึ้นแล้ว มันค่อยๆ เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ ข้าพเจ้าจะต่อสู้ให้ผ่านพ้นปีนี้ไปให้ได้ ในฐานะของลูกผู้ชายและในฐานะของยุวชน จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหมดนี้ให้ได้”

ข้าพเจ้าทำงานอย่างสุดกำลัง เพื่อให้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์โทดะในวันนั้น สำเร็จให้จงได้ ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่เคียงข้างอาจารย์โทดะ อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล และทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อสนับสนุนท่าน นี่คือประวัติศาสตร์ของสมาคมโซคา และแก่นแท้ของอาจารย์กับศิษย์ นี่คือจิตวิญญาณและเป้าหมายอันสูงสุดของสมาคมเรา

 

อาจารย์โทดะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมคนที่ 2

ไม่มีใครแม้แต่คนเดียว แม้กระทั่งผู้นำระดับสูงของสมาคม ที่จะร่วมแบ่งปันความทุกข์หรือความวิตกกังวลกับอาจารย์โทดะ แม้แต่ผู้อำนวยการทั่วไปคนใหม่ที่มาแทนท่านชั่วคราว ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์และให้ร้ายแก่ท่าน แต่ไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะให้อาจารย์โทดะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมคนที่ 2 และสามารถเป็นผู้นำในการเผยแผ่ธรรมได้อย่างอิสระ

ข้าพเจ้าสวดอธิษฐานเพื่ออาจารย์โทดะและอนาคตของสมาคม ข้าพเจ้าสวดอธิษฐานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาอันเลวร้ายและยากลำบากนั้น บางครั้งถึงกับสวดมนต์อุชิโตระ ด้วย สวดจนถึงขั้นที่ข้าพเจ้าสวดไดโมขุตลอดเวลาทั้งในยามหลับและตื่น สวดขณะที่เดินอยู่บนถนน สวดระหว่างที่เดินทางบนรถยนต์หรือรถไฟ สรุปแล้วข้าพเจ้าสวดไดโมขุทุก ๆ ขณะจิต เท่าที่สามารถจะทำได้

            ด้วยอานุภาพของพลังไดโมขุ ข้าพเจ้าต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อเอาชนะการโจมตีอันโหดร้ายของสังคมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแผ้วถางทางให้อาจารย์โทดะได้เป็นนายกสมาคมคนที่ 2

            ในที่สุดวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1951 หลังจากที่ผ่านการโจมตี เอาชนะความสับสนวุ่นวายและอุปสรรคที่ขมขื่นต่าง ๆ อาจารย์โทดะก็ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมคนที่ 2  ก่อนพิธีในวันแต่งตั้ง อาจารย์โทดะพูดเบา ๆ กับข้าพเจ้าพร้อมน้ำตาที่ไหลรินว่า “ฉันเป็นหนี้เธอทุกอย่าง ขอบใจนะ”

            จวบจนกระทั่งใกล้ถึงวาระสุดท้ายของท่าน ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาข้าพเจ้า และผู้นำระดับสูงของสมาคมหลายท่าน อาจารย์โทดะได้บอกพวกเขาว่า “ฉันโชคดีมากที่มีลูกศิษย์ที่ดี”

            อาจารย์โทดะเป็นผู้ที่ต่อสู้อยู่เคียงข้างอาจารย์ของท่านด้วยเช่นกัน เมื่ออาจารย์มาคิงุจิถูกจับกุมเนื่องจากต่อต้านคำสั่งของรัฐบาลทหาร อาจารย์โทดะก็เข้าคุกไปพร้อมกับท่านด้วย

            ศิษย์เช่นนี้เพียงคนเดียว สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้

            ข้าพเจ้าได้อุทิศชีวิตของข้าพเจ้าทั้งชีวิต เพื่อปกป้องและให้การสนับสนุนอาจารย์โทดะ ด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรับสืบทอดเป็นนายกสมาคมคนที่ 3 ต่อจากท่าน

            การต่อสู้อันสูงสุดแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง คือสาเหตุรากฐานของการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ ที่สมาคมโซคาได้เจริญก้าวหน้ามาตราบเท่าทุกวันนี้ ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะไม่ลืมความจริงข้อนี้โดยเด็ดขาด

 

ขออุทิศแด่อาจารย์ของข้าพเจ้า

เหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านไป 55 ปีแล้ว เร็ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรัฐอูราล มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัสเซีย ซึ่งเป็นสถาบันแบบอย่างทางการศึกษาชั้นยอด นักเขียนที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย แมกซิม กอร์กี (Maxim Gorky : ค. ศ.1868-1936) มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่มีอายุ 85 ปีแห่งนี้ นับเป็นปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ลำดับที่ 185 ที่ข้าพเจ้าได้รับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นสูงต่าง ๆ ทั่วโลก หากนับรวมรางวัลที่เพิ่งตัดสินแต่ยังไม่ได้รับมอบ ขณะนี้มีจำนวนทั้งหมด 210 รางวัลแล้ว ด้วยความภาคภูมิใจของลูกศิษย์ที่จบการศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยโทดะ” ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศรางวัลทั้งหมดต่ออาจารย์ของข้าพเจ้า

            นายกสมาคมทั้ง 3 คนของสมาคมโซคา ได้รับชัยชนะด้วยการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ ชัยชนะนี้จะเป็นของพวกเราทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ต่อสู้ฟันฝ่าความยากลำบากมาด้วยกัน ซึ่งบุญกุศลอันสว่างไสวจะปรากฏทั้งในชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด

            ข้าพเจ้าหวังว่า พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะยุวชน จะสืบทอดภาระหน้าที่อันสูงส่งนี้ด้วยความตั้งใจ และดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ของโซคา และทุก ๆ คนไม่เว้นแม้แต่คนเดียว จะสามารถประดับประดาชีวิตของตนเองด้วยชัยชนะจากการสร้างเหตุที่ดีของท่าน

            ยุคนี้คือยุคสมัยของคณะยุวชน มิใช่ใครอื่นแต่เป็นพวกท่านยุวชนทุกคน เพื่อนยุวชนแห่งคำมั่นสัญญาผู้มีอนาคตอันสดใสของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งข้าพเจ้าไว้วางใจให้สืบทอดอนาคตของสมาคม ขอให้ใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจในฐานะศิษย์ของข้าพเจ้า ผู้ไม่หวั่นไหวกับความยากลำบากใด ๆ 

 

สมาคมโซคาคือบ่อเกิดแห่งความหวัง

ประชากรญี่ปุ่นกำลังลดลงด้วยอัตราการเกิดที่ลดลง ปัญหาที่น่าเป็นห่วงนี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในปัญหาหลาย ๆ ด้านของสังคม แต่คุณเฮเซล เฮนเดอร์สัน (Hazel Henderson) นักอนาคตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ร่วมสนทนาและตีพิมพ์บทสนทนาด้วย ได้ให้ข้อคิดว่า นี่คือสัญญาณของภาวะที่อุดมสมบูรณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปของสังคม ข้าพเจ้าคิดว่า นี่คือวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่าและชาญฉลาด

[ในบทสนทนา หัวข้อ “พลเมืองโลก” (สำนักพิมพ์มิดเดิลเวย์ ค.ศ.2004) ดร.เฮนเดอร์สันกล่าวว่า “มองอีกแง่หนึ่ง สังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ และประชากรที่มั่นคง หมายถึงภาวะที่สมบูรณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปของสังคม แต่มุมมองของปัญญาชนในสมัยนี้เห็นว่า การเพิ่มจำนวนประชากรที่อยู่ในอัตราต่ำและการบริโภคที่ลดลงเป็นสิ่งที่เลวร้าย ซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วย สังคมของคนสูงอายุที่ผู้คนมีอายุที่ยืนยาวนั้น เป็นภาวะที่อุดมสมบูรณ์และเจริญขึ้นของสังคม เนื่องจากผู้สูงอายุมีภาวะความเป็นผู้นำที่เป็นประโยชน์ต่อโลกในทุก ๆ ด้าน]

            ดร.เฮนเดอร์สันยังกล่าวอีกว่า เธอเห็นว่าสมาคมโซคาเป็นแบบอย่างของความหวังสำหรับอนาคต เป็นการแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของเธอที่มีต่อกิจกรรมของพวกเรา เธอยังกล่าวอีกว่า “ดิฉันคิดว่าหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สมาคมโซคามอบให้แก่สมาชิกทุกคน คือ การเข้าใจถึงศักยภาพของตนเอง และความปรารถนาที่จะนำศักยภาพของตนสร้างประโยชน์ให้กับโลก เพราะนี่คือวิธีเดียวที่พวกเราจะมีความสุข และบรรลุถึงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของตนได้”

 

จุดมุ่งหมายของการเผยแผ่ธรรมไพศาลคือความสุขของแต่ละคน

การเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคลคือแก่นแท้ของสมาคมโซคา และเป็นจิตวิญญาณพื้นฐานของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ที่สอนว่า ทุกคนมีค่าซึ่งมิอาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ และทุกคนในโลกก็มีธรรมชาติพุทธะอันสูงส่งอยู่ในส่วนลึกของชีวิต

ในทางตรงกันข้าม พวกเผด็จการหิวอำนาจ ไม่สนใจหรือให้ความสำคัญต่อคุณค่าสูงสุดของบุคคล มองเห็นผู้คนเป็นเพียงมวลชนที่ไร้ตัวตน ผู้ที่กระทำเช่นนี้เป็นเผด็จการเหมือน อดอลฟ์ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler)

            ฮิตเลอร์ไม่เคยคำนึงถึงความสูงส่งของบุคคล ฮิตเลอร์สนใจแต่เพียงจำนวนของประชาชนเท่านั้น ตราบใดที่มีเผด็จการเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชาชนจะตกเป็นเพียงเครื่องมือของเผด็จการเท่านั้น พวกเขาถือว่าประชาชนเป็นเสมือนวัตถุ หรืออาวุธที่จะยิงออกไปหรือเก็บไว้ใช้เท่านั้น พวกเผด็จการหาทางที่จะใช้ประชาชนเพื่อตอบสนองความโลภและความทะเยอทะยานของตน โดยใช้เล่ห์เหลี่ยมหาทางควบคุมพวกเขา

            วิถีทางของสมาคมโซคานั้น ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการหาประโยชน์จากมนุษย์เช่นนั้น ความสุขที่แท้จริงของแต่ละคนคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเผยแผ่ธรรมไพศาล พวกเราเชื่อมั่นในศักยภาพอันไม่มีขอบเขตจำกัดของมนุษย์ทุกคน พยายามทำให้แต่ละคนตระหนักรู้และค้นพบศักยภาพของตนเอง และทำงานเพื่อขยายกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมพันธกิจนี้ นี่คือประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของสมาคมโซคาที่สืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้

            องค์กรไม่ใช่มาก่อน และสมาชิกมาที่สอง ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากสมาชิกแต่ละคน และการทำงานร่วมกันของแต่ละคนอย่างต่างกายใจเดียวกัน หากไม่เข้าใจประเด็นสำคัญพื้นฐานนี้แล้ว อาจก่อให้เกิดผลที่เลวร้ายตามมา บุคคลใดที่มองว่าสมาคมและสมาชิกไม่มีค่า เป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้ว บุคคลผู้นั้นก็เหมือนกับเผด็จการดังกล่าว เป็นคนชั่วร้ายสิ้นดี

            ในโลกของความศรัทธา สมาชิกแต่ละคนมีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ข้าพเจ้าใคร่ขอยืนยันอีกครั้งกับพวกท่านในวันนี้ว่า หลักการพื้นฐานของพวกเราคือ การให้ความสำคัญต่อสมาชิกแต่ละคน ขอให้พวกเรามุ่งให้ความสำคัญกับแต่ละคน ส่งเสริมกำลังใจสมาชิกอย่างสุดความสามารถ และให้การสนับสนุนในศักยภาพอันมีค่าของพวกเขา เมื่อแต่ละคนพัฒนาความเข้มแข็งและปัญญาภายในขึ้นมาแล้ว พวกเขาก็จะสามารถแสดงความเข้มแข็งและความสามารถออกมา มากกว่าเดิมเป็น 2 เท่า 3 เท่า หรือ 10 เท่าทีเดียว

 

กุญแจไขไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

ฟริดต์โจฟ แนนเซน (Fridtjof Nansen :  ค.ศ.1861-1930) นักสำรวจชาวนอร์เวย์ผู้เกรียงไกร นักมนุษยนิยมและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ กล่าวว่า “หากพวกเราหวังที่จะมีอนาคตที่ดีกว่าเพื่อมนุษยชาติแล้ว เงื่อนไขแรกคือ จะต้องมีความกล้าหาญและไม่ตกอยู่ภายใต้ความกลัว” นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด

            ขอให้พวกเรากล้าหาญ ความศรัทธาเป็นอีกชื่อหนึ่งของความกล้าหาญที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ เป็นหัวใจที่ปราศจากความเกรงกลัวใด ๆ และเป็นความตั้งใจที่ไม่ยอมแพ้ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนในธรรมนิพนธ์ว่า “ผู้ที่มีหัวใจของราชสีห์ จะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 302) การที่พวกเรามีจิตใจเข้มแข็ง และกล้าหาญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

            ขณะที่พวกเราต่อสู้เพื่อมุ่งสู่การครบรอบ 80 ปี (ในปี ค.ศ.2010) ขอให้พวกเราอุทิศตนเองอย่างกล้าหาญด้วยหัวใจของราชสีห์ เอาชนะความยากลำบากทุกอย่างด้วยความร่าเริง และตั้งใจที่จะสร้างสมาคมโซคา สมาคมที่มีประเพณีอันงดงามให้ยืนยงตลอดไป

            ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากต่างประเทศ สมาชิกจากสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่มาร่วมประชุมกับพวกเราในวันนี้ ข้าพเจ้าสวดอธิษฐานเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อความสุขของพวกท่าน และเมื่อเดินทางกลับไปถึงบ้าน ขอให้นำความระลึกถึงของข้าพเจ้าไปมอบให้กับเพื่อนสมาชิกทั้งหลายด้วย ขอให้ทำให้สมาคมโซคาก้าวหน้าตลอดไปทุกหนทุกแห่งทั่วโลก ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันแห่ง “ต่างกายใจเดียว”ด้วย ขอบคุณครับ

            ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพไม่ให้เป็นหวัด ป้องกันตัวเอง เช่น ล้างมือ บ้วนปากและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ คงไม่ต้องบอกนะครับว่าให้อยู่ห่าง ๆ จากผู้ที่เป็นหวัดด้วย กุญแจสำคัญคือ การสวดอธิษฐานอย่างเข้มแข็งด้วยความตั้งใจว่า จะต้องไม่เป็นหวัด การรับประทานอาหารที่ดี และรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม ก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกัน

 

 

จงร่าเริงและมองโลกในแง่ดี

ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายในองค์กรให้ความเคารพผู้หญิงให้มากยิ่งขึ้น สุภาพบุรุษที่แท้จริงนั้น จะเห็นคุณค่าและให้ความเคารพต่อสตรี ซึ่งจะทำให้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และสุภาพเรียบร้อย สตรีโซคายึดถือโงะฮนซนและทำงานเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล จึงไม่มีสตรีใดจะสูงส่งหรือน่ายกย่องยิ่งไปกว่านี้ ผู้นำฝ่ายชายควรแสดงความขอบคุณ และให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นแก่ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงและยุวชนหญิงในทุก ๆ ด้าน

            ขอให้ก้าวหน้าด้วยจิตวิญญาณอันสูงส่ง ทุกสิ่งทุกอย่างอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิต แต่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม การคิดในแง่บวกและมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้ที่คิดในแง่บวกจะเป็นบุคคลที่มีความสุข

ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่ง ข้าพเจ้าขอพึ่งพาพวกท่านด้วย

ขอขอบคุณสมาชิกแผนกศิลปะทุกคน

สำหรับสมาชิกที่มาจากต่างประเทศ ขอให้โชคดีครับ ขอให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและอายุยืนยาว

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ

                                                                          ****************************************

กลับหน้าแรก