กลับหน้าแรก

คำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ    ประจำเดือน  เมษายน  2549

 

เพื่อปีแห่งการเจริญเติบโตอย่างมีชัยชนะและพัฒนา

 

[การประชุมระดับผู้นำสมาคมโซคาครั้งที่ 56 จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมผู้นำคณะผู้ใหญ่หญิงทั่วประเทศ ณ อาคารที่ระลึกมาคิงุจิ ในเมืองฮาชิโอจิ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีตัวแทนสมาชิกเอสจีไอจาก 20 ประเทศเขตแคว้นเข้าร่วมประชุม]

            ขอสวัสดีปีใหม่กับทุกท่าน! ปีที่แล้วเป็นปีที่พวกเราได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ จงมาร่วมใจกันทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเจริญเติบโตอย่างมีชัยชนะและพัฒนาอีกปีหนึ่งนะครับ

            สำหรับสมาชิกเอสจีไอ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกับพวกเราในวันนี้

            ขอบคุณอย่างมากกับตัวแทนของแผนกศิลปะที่มาเข้าร่วมในวันนี้ด้วย ข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้เห็นความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์ของพวกท่าน

 

มุ่งสู่การครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมโซคา

            ข้าพเจ้าได้รับเกียรติได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกวีเอกโลก [รางวัลนี้ได้รับมอบจากสมาคมกวีโลก เมื่อเดือนสิงหาคม 1995] เมื่อจำนวนผู้นำทั้งหลายที่มีความชื่นชอบกวีนิพนธ์ ทั้งที่เขียนหรือชอบอ่าน มีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้ว โลกของเราก็จะเป็นสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

            ก่อนอื่นในวันนี้ ข้าพเจ้าขอมอบโคลงให้กับสมาชิกคณะผู้ใหญ่หญิงและคณะยุวชนหญิง ดังนี้

                                    พระพุทธะ

                                    และเทพธรรมบาลทั้งหลายแห่งสรวงสวรรค์

                                    จะให้การยกย่องสรรเสริญและให้การปกป้อง

                                    สตรีผู้มีความศรัทธาอันเจิดจรัส

                                    ในฐานะสตรีแห่งชัยชนะ

                                    ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตของท่าน

                                    เพื่อคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่

                                    ท่านก็จะมีความสุขจากบุญกุศลชั่วนิรันดร์

                                    ดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมนิพนธ์

                                    งานเขียนที่ไม่มีวันตาย

                                    ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ยืนยันว่า

                                    ความสุขของสตรีนั้น

                                    จะได้รับการคุ้มครอง

                                    ไปตลอด 3 ชาติ

[อาจารย์อิเคดะได้มอบต้นฉบับของโคลงเหล่านี้ ให้กับหัวหน้าคณะผู้ใหญ่หญิง คุณโยโกะ ทาคายานางิ เลขานุการคณะผู้ใหญ่หญิง คุณชิโนบุ ซูงิโมโต และหัวหน้าคณะยุวชนหญิง คุณมิจึโกะ ทาเทโนะ ตามลำดับ ในที่ประชุม]

            สมาชิกคณะผู้ใหญ่หญิงที่สามัคคีกลมเกลียวกัน ภายใต้การนำของคุณทาคายานากิ ได้ลงมือกระทำอย่างกระตือรือร้น เพื่อมุ่งสู่การครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมโซคา (ในปี ค.ศ.2010)

            ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกท่าน เพียรพยายามในการอบรมบ่มเพาะสมาชิกคณะยุวชนหญิงให้มากขึ้นอีกในปีนี้

            ไม่มีประเทศใดหรือองค์กรใดสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง หากสตรีไม่ได้แสดงบทบาทอย่างมีพลังกระฉับกระเฉง ถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมของพวกเธอแล้ว ก็จะมีแต่ความเสื่อมถอยเท่านั้นที่รอเราอยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำลังเคลื่อนไหวไปสู่ยุคสมัยที่อัตราการเกิดลดน้อยลง การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของสตรีนั้น เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนา

            ดังนั้น ขอให้พวกเราจงร่วมใจกันให้การสนับสนุน และให้กำลังใจสมาชิกคณะยุวชนหญิงเป็นพิเศษด้วย

 

ความปรารถนาต่อการมีสุขภาพที่ดีและความสุขของสมาชิกทุกท่าน

            ขอให้เพื่อนสมาชิกทั้งหลายทั่วประเทศญี่ปุ่นมีความสุข มีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ยืนยาว ข้าพเจ้าใคร่ขอมอบโคลงให้กับแต่ละพื้นที่ดังนี้

                        แด่สมาชิกในคันไซ

                                    คันไซที่ยิ่งใหญ่

                                    คันไซที่มีชัยชนะตลอดกาล

                                    มีชัยชนะเหนือชัยชนะทั้งหลาย

                                    เป็นนักรบในแนวหน้าอยู่เสมอ

                                    แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลในญี่ปุ่น

                        แด่สมาชิกในฮอกไกโด

                                    สหายของข้าพเจ้าในฮอกไกโด

                                    ด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นหิมะ

                                    ขอให้มีชัยชนะในชีวิตนี้

                                    ขอให้มีความสุขกับชีวิตนี้

                        แด่สมาชิกในโทโฮขุ

                                    โทโฮขุที่ยิ่งใหญ่

                                    เป็นที่ที่พระพุทธะทั้งหลายมารวมตัวกันอย่างน่ายกย่อง

                                    เทพธรรมบาลทั้งหลายจากสรวงสวรรค์ต่างก็ให้การสรรเสริญ

                                    ต่อการก้าวหน้าอย่างแน่วแน่ของพวกท่าน

                                    ท่ามกลางพายุแห่งการใส่ร้ายป้ายสี